MENÜ

Peugeot İkinci El Nedir ?

İkinci el araç alım satım işlemlerinizi güven içinde yapabilmeniz amacıyla kurulmuş ve yalnızca Yetki Belgesine sahip Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımızın dahil olduğu, ikinci el araç ticaretine yönelik profesyonel bir organizasyondur.

İkinci el araç alırken neden Peugeot İkinci El Yetkili Satıcısı’nı tercih etmeliyim ?

Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımızda satışa sunulan araçlar, gereken teknik kontrollerden geçirildikten ve varsa eksikleri tamamlandıktan sonra sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Peugeot İkinci El’de araçlar, üretici garantisi bitmiş olsa bile, ikinci el araç garantisi kapsamına alınabilmektedir. Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımızda sizlere, garanti ve yol yardım hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet paketi sunulmaktadır.

Peugeot İkinci El’de sadece Peugeot marka araçlar mı var ?

Hayır, Peugeot İkinci El’de, farklı marka ikinci el araçların alım satımı yapılabilir. Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımızın mevcut stok durumlarına göre, pek çok farklı marka ve model aracı Peugeot İkinci El’de bulabilirsiniz.

Peugeot İkinci El’de araçlar nasıl GARANTİLİ satılabiliyor ?

İkinci el araçları, yaşlarına ve kilometrelerine göre PLUS ve CLASSIC olmak üzere iki ayrı gruba ayırdık. Üretici garantisi devam etmiyorsa, PLUS grubundaki araçlarımızı 12 aylık ikinci el araç garantisi kapsamına alabiliyoruz. Bu gruptaki araçların orijinal üretici garantileri/yasal garantileri devam ediyorsa, kalan garanti süresini 12 aya tamamlayacak şekilde ikinci el araç garantisi sunabiliyoruz. CLASSIC gruptaki araçlarımızı ise, 6 aylık ikinci el araç garantisi kapsamına alabiliyoruz.

PLUS ve CLASSIC ne demek ?

PLUS olarak adlandırdığımız araç grubu, 0-4 yaş ve 0–80.000km aralığında olan araçları kapsamaktadır, bir aracın bu gruba dahil olabilmesi için, hem yaş hem de kilometre olarak söylenilen sınırlar içinde olması gerekmektedir. CLASSIC olarak adlandırdığımız araç grubu ise, PLUS grubuna dahil olmayan ve en fazla 8 yaşa ve 140.000km. ye kadar olan araçlardır.

Peugeot ikinci el araç garantisi kapsamı nedir ?
Aracın hangi parçaları ikinci el araç garantisi kapsamına alınmaktadır ?

CLASSIC garanti kapsamı, aracınıza sunulan temel mekanik garantidir, motor, şanzıman, diferansiyel gibi ana elemanlar garanti kapsamındadır. PLUS ise, daha geniş kapsamlı bir garantidir, temel mekanik garantiye ilave olarak aracınızın elektrik, yakıt, soğutma, klima ve fren sistemlerine ait bazı elemanlar da garanti kapsamına alınmıştır. İkinci el araç garantisi kapsamları ile ilgili detaylı tüm bilgileri Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımızdan öğrenebilirsiniz.

Aracımda ikinci el araç garantisi kapsamına girmeyen bir arıza oldu, ne yapacağım ?

Size sunulan ikinci el araç garantisi kapsamına girmeyen arızaların, ücretsiz olarak giderilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Yine de Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımız, mevcut sorunların giderilmesi için sizlere rehberlik etmekten memnuniyet duyacaklardır.

İlgilendiğim aracı satın almadan önce boya–kaporta ekspertizini öğrenebilir miyim ?

Tabii ki, ilgilendiğiniz aracın boya-kaporta ekspertizi konusunda gereken tüm bilgileri Yetkili Satıcımızdan öğrenebilirsiniz.

100 Nokta Teknik Kontrol nedir ?

İkinci el araçlar, sizlerin beğenisine sunulmadan önce A’dan Z’ye detaylı teknik kontrollerden geçer ve eğer varsa tespit edilen tüm eksikleri giderildikten sonra satışa sunulur. Peugeot İkinci El kapsamında sizlere sunulan araçların, gereken kontrollerden geçtiğini bilerek, içiniz rahat bir şekilde aracınızı alabilirsiniz.

Takas yapıyor musunuz ?

Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımızda, kullandığınız aracı takas yaparak yepyeni bir Peugeot sahibi olabilir veya tercihinize göre, aracınızı ikinci el başka bir araçla da takas yapabilirsiniz. En uygun çözümün bulunması için, Yetkili Satıcılarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

KAPAT
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Groupe PSA Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,,
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yetkili özel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.peugeot.com.tr’den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.