MENÜ

Garantili Araçlar

İnternet sitemizde sergilenen araçların bir kısmının orijinal üretici garantileri devam etmekte, garantisi devam etmeyen veya kalan üretici garanti süresi yeterli olmayan araçlar da ikinci el araç garantisi kapsamına alınabilmektedir. İkinci el aracın yaş ve kilometresine bağlı olacak şekilde belirlenen PLUS veya CLASSIC garanti içerikleri ile ilgili tüm detayları Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımızda ve sizlere aracınızla birlikte sunulacak olan ikinci el araç garantisi el kitapçıklarında bulabilirsiniz.

Teslimata Hazır Araçlar

Aracınızın alış ya da satış süreçlerindeki tüm bürokratik işlemlerin yürütülmesinde Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımız sizlere yardımcı olacaklardır. Teslim aldığınız tüm 2.el araçların 100 nokta teknik kontrolleri yapılmıştır. Bu araçların satışına engel olabilecek vergi borcu, haciz vb. durumun olmadığı konusunda yetkili satıcılarımız sizlere gerekli güvenceyi vermektedirler.

Peugeot İkinci El’den gözünüz kapalı 2.el araç alabilirsiniz. 

Kredi Olanakları

1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, ikinci el araç kredisi kullanım oranı, ikinci el aracın mevcut kasko değerine göre belirlenecektir. Kasko değeri 100.000TL’nin altında olan araçlarda, kasko değerinin %70’ine kadar kredi kullanımı mümkün olabilir, bu durumda aracın kasko değerinin %30’luk kısmı peşin ödeme yapılacaktır. Kasko değeri 100.000TL’yi aşan araçlarda ise, bedelin 100.000TL’ye kadar olan kısmı için %70, 100.000TL’nin üstünde olan kısmı için de %50 oranında kredi kullanımı mümkün olabilir. Yeni uygulamaya göre bireysel müşteriler için taşıt kredisi vadesi en fazla 48 ay olabilmektedir. Güncel faiz oranları ve mümkün olabilecek en uygun kredi kullanım koşullarını önerebilmek için sizleri Peugeot İkinci El Yetkili Satıcılarımıza davet ediyoruz.

Test Sürüşü

Arzu ederseniz, satın alma kararı verdiğiniz aracın test sürüşünü yapabilirsiniz. Sürüş sırasında, geçerli sürücü ehliyetinizin mevcudiyeti ve Yetkili Satıcımızda konuyla ilgili bir görevlinin size eşlik etmesi gerektiğinden, test sürüşünü Peugeot İkinci El Yetkili Satıcımız ile birlikte planlayabilirsiniz.

100 Nokta Teknik Kontrol ve Ekspertiz

İkinci el araçlar sizlerin beğenisine sunulmadan önce A’dan Z’ye detaylı teknik kontrollerden geçer ve eğer varsa tespit edilen eksikleri giderildikten sonra satışa sunulur. Peugeot İkinci El kapsamında sizlere sunulan araçların bu kontrollerden geçtiğinden emin olarak, içiniz rahat bir şekilde aracınızı alabilirsiniz.Ayrıca, ilgilendiğiniz aracın boya-kaporta ekspertizi konusunda gereken bilgileri, aracı satışa sunan Peugeot İkinci El Yetkili Satıcımızdan öğrenebilirsiniz.

7/24 Yol Yardımı

Markası ne olursa olsun, CLASSIC veya PLUS ikinci el araç garantisi ile satın alacağınız aracınıza, bu garanti kapsamında Türkiye’nin her yerinde, 7/24 ücretsiz Yol Yardım hizmeti sunulmaktadır.

Yedek Araç

CLASSIC veya PLUS ikinci el araç garantili olarak satın aldığınız aracınızın, bu garanti kapsamındaki bir arıza sebebi ile 1 işgünü içinde onarımı tamamlanamadığı taktirde, limitler dahilinde Türkiye’nin her yerinde ücretsiz Yedek Araç hizmeti sunulmaktadır.

KAPAT
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Groupe PSA Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,,
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yetkili özel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.peugeot.com.tr’den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.