MENÜ
  ÖZELLİKLER
  • Kilometre 101562 km
  • Vites Otomatik
  • Yakıt Tipi Dizel
  KREDİNİZİ HESAPLAYIN
  153,750 TL
  12 AY 14,350 TL 24 AY 7,935 TL 36 AY 5,829 TL 48 AY 4,799 TL
  GARANTİ KAPSAMI
  Motor & Şanzıman ve Difarensiyeldeki Mekanik Parçalar
  En Fazla 8 Yaş ve 140.000km sınırdaki bütün binek araçlar için geçerlidir
  İkame Araç
  7/24 Yol Yardım
  TEKNİK ÖZELLİKLER
  • Model Yılı :2014
  • Garanti :Classic Garanti (6 Ay)
  • Kilometre :101562 km
  • Renk :Beyaz
  • Vites :Otomatik
  • Motor Gücü (BG) :110
  • Motor Hacmi (cc) :1500 cc
  • Gövde Tipi :Mpv
  • Yakıt Tipi :Dizel
  • Plaka No :34LB0976
  DONANIM ÖZELLİKLERİ
  Dış Donanım
  Güvenlik Donanımları
  İç Donanım
  Multimedya
  SATIŞ NOKTASI
  Baykaralar Otomotiv Uluyol Cad. No: 25/B Bayrampaşa İstanbul Tel:(212) 614 47 47
  • Pazartesi09:00 - 18:30
  • Salı09:00 - 18:30
  • Çarşamba09:00 - 18:30
  • Perşembe09:00 - 18:30
  • Cuma09:00 - 18:30
  • Cumartesi09:00 - 18:30
  • Pazar09:00 - 18:30
  KAPAT
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. VERİ SORUMLUSU

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Groupe PSA Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

  - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,,
  - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
  - Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

  3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yetkili özel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

  - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
  - Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

  4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.peugeot.com.tr’den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.